петък, юли 30, 2010

никакво никакво никак е някакво

Сърцетуп - сърцетуп - сърцетук.

слънце и греее стихийно от пазвата

Сърцетуп - сърцечух - сърцеглух.