понеделник, май 24, 2010

Такава е една никаква
Простряна на десет посоки
Безформена като мисъл
С напукани ръце
С напукани устни
С кожички около ноктите
Стърчащи навсякъде
Остри и режещи

Такава една никаква
Едра и малка и глупава
Подигравана
Подиграваща
некомфортна
Във себе си

Такава е никаква
Че чак се страхувам

петък, май 07, 2010

Над омачкaните
Ни дрехи
Обмисляш
Или аз го правя
Толкова объркано ми става
Понякога, когато се
Погледна
Омачкано навътре
Го приемаш много
Навътре взимаш нещата
Такава си си ти развратница
На думи
Разпиляваш ги по пода
После с часове ги търсим
Под леглата.
С едно движение
Развявам клоните
С едно движение на мислите
И две наопаки
Напред – назад –
Наляво – дясно –
Там – дан – тан
Танцуваме
Над купчината дрехи
Аз и ти ти аз и аз
Обмислям утре
Как ли ще изглеждаш
И колко пъти ще се разпиляваме
На пода и тавана и по килимите
И после много уморени ще
се търсиме на части
под леглата....