понеделник, март 30, 2009

на текениената печка
(ОПУШЕНА)
поставени няколко съда
без значение е формата, защото така или иначе са празни
на едната страна спомен от опарено
отдясно - АЗ
отляво споменът
отгоре съдовете
не толкова празни
в единия надписани листчета с
разграфени дни
на късмет теглим по едно
всеки ден - написан наобратно
чета отдясноналявоотлявонадясно
и ми се струва все набор от букви

презобратно

лепкави са листчетата с подгънатите краища
колкото по - малко остават
толкова повече се старая да открия реда
на буквите
отчаяна закономерност в
кривите...
първатапрезвторатанатретатаотдясно
отляво белег от опарване
пролет
и на тясно АЗ....

четвъртък, март 05, 2009

ръбът, стъпалата
търся с дланта си края на историята откривам
малка кутийка
вътре уплашеното си изражение
общувам навъпреки със себе си
стискам меки обещания
на които полагам главата си вечер
ръцете. разперени
търсят окръжността
в която да се движат
равномерно
отмерено
непрестанно
докато
се втвърди въздуха
докато застина
в най- удобната поза
за себе си
....